ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

25.10.2023

ΠΑΤΡΑ 25/10/2023

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ               ΑΡ.ΠΡΩΤ.1214

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Θεατρικού Εργαστηρίου, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ έκτακτου καλλιτεχνικού προσωπικού ,ωρομίσθιου, πτυχιούχου θεατρολόγου με  προηγούμενη εμπειρία στην εμψύχωση θεατρικών εργαστηρίων για παιδιά, (ή ηθοποιού ή εκπαιδευτικού με μεταπτυχιακό στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση ή/ και προηγούμενη εμπειρία στην εμψύχωση θεατρικών εργαστηρίων για παιδιά).  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να καταθέσουν τα βιογραφικά τους  στο e-mail του θεάτρου: theat-pat@otenet.gr  μέχρι τη Παρασκευή  3 Νοεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα: 

Δύο σχέδια μαθήματος διάρκειας 1,5 ώρας με θεματική δικής τους επιλογής. (πχ. Ανθρώπινα δικαιώματα,(Ανακύκλωση-Πόλεμος και Ειρήνη   για παιδιά ηλικίας             4-6 ετών και 7- 10 ετών αντίστοιχα.      

Η λειτουργία του εργαστηρίου αφορά στους μήνες από Οκτώβριο έως και Ιούνιο, απογευματινές ώρες.