20.05.2020

Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου. Πέτρος Βάης, πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Να μην είναι μια μέρα που προσποιούμαστε ότι τιμούμε για να εξιλεωθούμε για ό,τι καθημερινά «κακοποιούμε». Πολιτισμός δεν είναι μόνο η τέχνη, συνδέεται με τον τρόπο ζωής, την πνευματική, την κοινωνική, την οικονομική, την πολιτιστική. Πολιτισμός είναι η εργασία του πατέρα και το σχολείο του παιδιού. Είναι το νοσοκομείο για όλους και η φροντίδα των ηλικιωμένων. Είναι η εξασφάλιση των ΑΜΕΑ και η διάβαση για τους ανάπηρους. Πολιτισμός είναι η δυνατότητα να απολαμβάνουν όλοι τα αγαθά της προόδου και της τεχνολογίας που έχει αποκτηθεί.Πολιτισμός είναι και τα έργα τέχνης που δημιουργούν οι καλλιτέχνες αλλά και η αξιοπρεπής ζωή των καλλιτεχνών. Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου και διαμορφώνονται οι συνειδήσεις – παράγεται πολιτισμός!

περισσότερα
A Manual on Work and Happiness

Πρόγραμμα Τεχνικών Θεάτρου

14.02.2021

ΤΡΙΤΗ 16/2/2021

ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  9.00-15.30
ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ 9.00-15.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.30-16.00
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.30-17.30
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 10.00-16.30
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 11.00-17.30

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2/2021
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  9.00-15.30
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.00-15.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 11.00-17.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.30-16.00
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 11.00-17.30

ΠΕΜΠΤΗ 18/2/2021
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 10.30-17.00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-COVID 11.00-17.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.30-16.00
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 9.00-15.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.00-17.00
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 11.00-17.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2/2021
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  9.00-15.30
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.00-15.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-COVID 11.00-17.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.30-17.30
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 11.00-17.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 10.00-16.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 10.00-16.30
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2/2021
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  9.00-15.30
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-COVID 11.00-17.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.30-16.00
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 11.00-17.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 11.00-17.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 11.00-17.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  11.00-17.30
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 10.00-16.30
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2/2021
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 10.00-16.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 10.00-16.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 10.00-16.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 10.00-16.30

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/2/2021
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 11.00-17.30
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 11.00-17.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-COVID 11.00-17.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  11.00-17.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.30-17.30
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30