20.05.2020

Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου. Πέτρος Βάης, πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Να μην είναι μια μέρα που προσποιούμαστε ότι τιμούμε για να εξιλεωθούμε για ό,τι καθημερινά «κακοποιούμε». Πολιτισμός δεν είναι μόνο η τέχνη, συνδέεται με τον τρόπο ζωής, την πνευματική, την κοινωνική, την οικονομική, την πολιτιστική. Πολιτισμός είναι η εργασία του πατέρα και το σχολείο του παιδιού. Είναι το νοσοκομείο για όλους και η φροντίδα των ηλικιωμένων. Είναι η εξασφάλιση των ΑΜΕΑ και η διάβαση για τους ανάπηρους. Πολιτισμός είναι η δυνατότητα να απολαμβάνουν όλοι τα αγαθά της προόδου και της τεχνολογίας που έχει αποκτηθεί.Πολιτισμός είναι και τα έργα τέχνης που δημιουργούν οι καλλιτέχνες αλλά και η αξιοπρεπής ζωή των καλλιτεχνών. Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου και διαμορφώνονται οι συνειδήσεις – παράγεται πολιτισμός!

περισσότερα
A Manual on Work and Happiness

Πρόγραμμα εργασίας τεχνικών θεάτρου από 2 έως 8 Μαρτίου 2021

01.03.2021

ΤΡΙΤΗ 2/3/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.30-17.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 11.00-17.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΥΠ. COVID 9.30-17.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.00-15.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.00-15.30
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 9.00-15.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  11.00-17.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  9.00-15.30
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/3/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  11.00-17.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.00-15.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.00-15.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 11.00-17.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΥΠ. COVID 9.30-17.30
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 9.00-15.30
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.30-17.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  9.00-15.30
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30

ΠΕΜΠΤΗ 4/3/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.30-16.00
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 9.00-15.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.00-15.30
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 11.00-17.30
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 11.00-17.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 11.00-17.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.30-17.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/3/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 11.30-18.00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.00-15.30
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 11.00-17.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΥΠ.COVID 10.00-18.00
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 11.00-17.30
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 11.30-18.00
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 11.00-17.30
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 10.30-17.00
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 10.30-17.00
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.30-17.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/3/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 9.00-15.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 10.30-14.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΥΠ.COVID 9.00-17.00
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.00-15.30
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 11.30-18.00
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 11.00-17.30 
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 14.30-17.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 11.00-17.30
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/3/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
ΦΩΤΙΣΤΗΣ 11.00-17.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.00-15.30
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΥΠ.COVID 9.30-17.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.00-15.30
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 11.00-17.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 9.00-15.30
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 11.00-17.30
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.30-17.30
ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30