ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Int. Opera Studio του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Πάτρας-Ακρόαση

29.6.2017

‘Όσοι επιθυμούν να φοιτήσουν στο θεσμοθετημένο πρόγραμμα του Int. Opera Studio του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω) έως την Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017.
Ο τρόπος υποβολής της αίτησης μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά (στέλνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση στο operastudiopatras@dipethepatras.gr είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία (Δευτέρα-Πέμπτη 11:00-16:00),  είτε ταχυδρομικώς  (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Εκπαιδευτικός Χώρος Μπάρι, Όθωνος Αμαλίας 6, Πάτρα, Τ.Κ. 26223.  

Υποβολή αιτήσεων
1.    Το Int. Opera Studio δέχεται όλους τους νεαρούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες, οι οποίοι έχουν περατώσει με επιτυχία τις σπουδές τους στον τομέα της μονωδίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να αρθεί ο περιορισμός αυτός.
2.    Δεν θα πρέπει να ξεπερνούν οι γυναίκες το 30ο έτος, οι δε άντρες το 32ο έτος της ηλικίας τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να αρθεί το προκαθορισμένο όριο ηλικιών.
3.    Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλονται από τους υποψηφίους τα παρακάτω :
•    βιογραφικό σημείωμα
•    πρόσφατη φωτογραφία
•    κατάλογος του ρεπερτορίου των υποψηφίων που αφορά σε κομμάτια που έχουν μελετήσει και ήδη ερμηνεύσει.
•    εφόσον υπάρχει, πρόσφατη ηχογραφημένη εκτέλεση (σε Video/Youtube, CD, DVD, mp3) με τρεις άριες και τρία τραγούδια (Lieder).
•    Παρτιτούρες από δύο άριες και ένα lied τα οποία οι υποψήφιοι θα καλεστούν να ερμηνεύσουν στη διάρκεια της ακρόασης.
5.    Η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της Ακρόαση (Audition) θα ανακοινώνεται έγκαιρα και εγγράφως στους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί από τη διαδικασία της προεπιλογής.    

Στην ιστοσελίδα του Int. Opera Studio Πάτρας - http://www.operastudiopatras.gr - μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο που αφορά στην αίτηση για τις ακροάσεις. Επίσης, από την ίδια ιστοσελίδα μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες για το Int. Opera Studio του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
Από το Γραφείο Τύπου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Πάτρας