19.11.2019

Προγραμματισμός 2019-2020 -Καλλιτεχνικός Διευθυντής Σταύρος Σ. Τσακίρης

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια συνεχούς λειτουργίας έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της χώρας μας. Η νέα καλλιτεχνική περίοδος 2019-2020 ξεκινά με νέους συνεργάτες και διακεκριμένα έργα της παγκόσμιας και ελληνικής λογοτεχνίας επί σκηνής, με στόχο την ουσιαστικότερη σύνδεση του θεάτρου με το λαό της πόλης των Πατρών και την προσέγγιση ενός καινούργιου θεατρικού κοινού. Οι πολιτιστικές ανταλλαγές και συμπαραγωγές με άλλους ελληνικούς θεατρικούς οργανισμούς, η ερευνητική και ψυχαγωγική του δραστηριότητα, η επένδυση σε έργα υποδομής και σε εκπαιδευτικά εργαστήρια για νέους, οι μεταφράσεις αρχαίου δράματος και ξένης δραματουργίας και οι παράλληλες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν για τον εορτασμό των τριάντα χρόνων λειτουργίας, εδραιώνουν την παρουσία του θεάτρου όχι μόνο στη τοπική κοινωνία αλλά σε όλο τον ελληνικό χώρο. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συνεχίζει δυναμικά την καλλιτεχνική του δραστηριότητα στην Κεντρική και Παιδική Σκηνή, παράλληλα με το Άρμα Θέσπιδος , το Θέατρο της αφήγησης και της επινόησης, την Όπερα και τις δράσεις του Προγράμματος INTERREG καλλιεργώντας την καινοτομία και τον πειραματισμό και συμβάλλοντας στον Πολιτισμό της Πόλης. *Οι παράλληλες δράσεις για τον εορτασμό των τριάντα χρόνων λειτουργίας, θα πραγματοποιηθούν την Άνοιξη του 2020. Σύντομα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των δράσεων.

περισσότερα
A Manual on Work and Happiness

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

17.01.2013

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II» που έχει ενταχθεί στα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας  2007 -2013 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από Εθνικούς Πόρους προτίθεται να αναθέσει σε ένα ελεύθερο εξειδικευμένο επαγγελματία  (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) την κατασκευή θεατρικού σκηνικού θεατρικής παραγωγής με τα εξής κριτήρια: α) της οικονομικότερης προσφοράς β) της τεχνικής ικανότητας και δεξιότητας.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Πλατφόρμα διαστάσεων 4μ * 4μ από αλουμίνιο και ξύλο που θα έχει τη δυνατότητα  να κρεμαστεί από τις τέσσερις γωνίες με μεταλλικά καλώδια ώστε να αιωρείται 50 εκ. περίπου από το πάτωμα της σκηνής του θεάτρου.

Η παραπάνω κατασκευή θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο έως τις 10/3/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους (μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές) σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή έως και την Τετάρτη 23/1/2013 και ώρα 14:00, στην έδρα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας  (Όθωνος Αμαλίας 6, Τ.Κ. 26223 Πάτρα) ή στο e-mail: sygklitiki@gmail.com. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της συμφερότερης προσφοράς  και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.500 € (πλέον ΦΠΑ).

Ο ανάδοχος του έργου θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. Στους όρους της σύμβασης θα περιλαμβάνεται αναλυτικά το έργο, η χρονική διάρκεια εκτέλεσης καθώς και η διαδικασία αποπληρωμής του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και το αντικείμενο του έργου διατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως 14:00 από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.  Αρμόδια  υπάλληλος: Συγκλητική Βλαχάκη τηλ . 2610623730

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αθηνά Πατρώνη