19.11.2019

Προγραμματισμός 2019-2020 -Καλλιτεχνικός Διευθυντής Σταύρος Σ. Τσακίρης

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια συνεχούς λειτουργίας έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της χώρας μας. Η νέα καλλιτεχνική περίοδος 2019-2020 ξεκινά με νέους συνεργάτες και διακεκριμένα έργα της παγκόσμιας και ελληνικής λογοτεχνίας επί σκηνής, με στόχο την ουσιαστικότερη σύνδεση του θεάτρου με το λαό της πόλης των Πατρών και την προσέγγιση ενός καινούργιου θεατρικού κοινού. Οι πολιτιστικές ανταλλαγές και συμπαραγωγές με άλλους ελληνικούς θεατρικούς οργανισμούς, η ερευνητική και ψυχαγωγική του δραστηριότητα, η επένδυση σε έργα υποδομής και σε εκπαιδευτικά εργαστήρια για νέους, οι μεταφράσεις αρχαίου δράματος και ξένης δραματουργίας και οι παράλληλες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν για τον εορτασμό των τριάντα χρόνων λειτουργίας, εδραιώνουν την παρουσία του θεάτρου όχι μόνο στη τοπική κοινωνία αλλά σε όλο τον ελληνικό χώρο. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συνεχίζει δυναμικά την καλλιτεχνική του δραστηριότητα στην Κεντρική και Παιδική Σκηνή, παράλληλα με το Άρμα Θέσπιδος , το Θέατρο της αφήγησης και της επινόησης, την Όπερα και τις δράσεις του Προγράμματος INTERREG καλλιεργώντας την καινοτομία και τον πειραματισμό και συμβάλλοντας στον Πολιτισμό της Πόλης. *Οι παράλληλες δράσεις για τον εορτασμό των τριάντα χρόνων λειτουργίας, θα πραγματοποιηθούν την Άνοιξη του 2020. Σύντομα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των δράσεων.

περισσότερα
A Manual on Work and Happiness

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό εντύπων

22.03.2013

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II» που έχει ενταχθεί στα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας  2007 -2013 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από Εθνικούς Πόρους.

ΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για το σχεδιασμό και την αναπαραγωγή των παρακάτω:

  1. Έντυπο τρίγλωσσο θεατρικό πρόγραμμα 32 σελίδων, διαστάσεων 15x21 cm με χαρτί σώματος Velvet 150gr και  χαρτί εξωφύλλου Velvet 300gr,
 σε 3.000 αντίτυπα.  
  2. Αφίσες μεγέθους 35x50 cm, σε χαρτί Velvet 150gr σε 600 αντίτυπα.
  3. Φυλλάδια 4 σελίδων σε χαρτί Velvet 150gr σε 500 αντίτυπα

Τα παραπάνω θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι 15 Απριλίου 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους (κάθε προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει και δείγματα προηγούμενων εργασιών σε συναφές  αντικείμενο καθώς και  τις τεχνικές προδιαγραφές των παραδοτέων) σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή έως και την Πέμπτη 28/3/2013 και ώρα 9:00, στα γραφεία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου (Όθωνος Αμαλίας 6, Πάτρα), email: theat-pat@otenet.gr, dipethepatras@yahoo.gr

Για την επιλογή του αναδόχου θα ληφθούν υπόψη τόσο η οικονομική προσφορά όσο και ποιοτικά/καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, και θα γίνει με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  5.500 € (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ).

Ο ανάδοχος του έργου θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. Στους όρους της σύμβασης θα περιλαμβάνεται αναλυτικά το έργο, η χρονική διάρκεια εκτέλεσης καθώς και η διαδικασία αποπληρωμής του έργου.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως 14:00 με την κα Συγκλητική Βλαχάκη τηλ. 2610623730, e-mail: dipethepatras@yahoo.gr

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αθηνά Πατρώνη