20.05.2020

Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου. Πέτρος Βάης, πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Να μην είναι μια μέρα που προσποιούμαστε ότι τιμούμε για να εξιλεωθούμε για ό,τι καθημερινά «κακοποιούμε». Πολιτισμός δεν είναι μόνο η τέχνη, συνδέεται με τον τρόπο ζωής, την πνευματική, την κοινωνική, την οικονομική, την πολιτιστική. Πολιτισμός είναι η εργασία του πατέρα και το σχολείο του παιδιού. Είναι το νοσοκομείο για όλους και η φροντίδα των ηλικιωμένων. Είναι η εξασφάλιση των ΑΜΕΑ και η διάβαση για τους ανάπηρους. Πολιτισμός είναι η δυνατότητα να απολαμβάνουν όλοι τα αγαθά της προόδου και της τεχνολογίας που έχει αποκτηθεί.Πολιτισμός είναι και τα έργα τέχνης που δημιουργούν οι καλλιτέχνες αλλά και η αξιοπρεπής ζωή των καλλιτεχνών. Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου και διαμορφώνονται οι συνειδήσεις – παράγεται πολιτισμός!

περισσότερα
A Manual on Work and Happiness

Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Έργου για μαθήτριες-τές Λυκείων*

13.01.2015

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του δράσεων, διοργανώνει  διαγωνισμό συγγραφής πρωτότυπου θεατρικού έργου με θέμα «Όταν Δεν» για μαθητές-τριες Λυκείων του νομού Αχαϊας.
Τα διαγωνιζόμενα έργα θα αξιολογήσει κριτική επιτροπή και το έργο που θα διακριθεί θα παρουσιαστεί σε σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας τη θεατρική περίοδο 2014-2015.
Κάθε μαθητής-τρια έχει δικαίωμα υποβολής ενός μόνο θεατρικού έργου έκτασης μέχρι 25 σελίδες Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς 12, το οποίο θα πρέπει  να κατατεθεί  μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου 2015 σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) στο e-mail: otan.den@gmail.com Στην πρώτη σελίδα του έργου θα πρέπει να αναγράφονται το  ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του συγγραφέα καθώς και η τάξη λυκείου.


*Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Λυκείων του Νομού Αχαϊας.