20.05.2020

Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου. Πέτρος Βάης, πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Να μην είναι μια μέρα που προσποιούμαστε ότι τιμούμε για να εξιλεωθούμε για ό,τι καθημερινά «κακοποιούμε». Πολιτισμός δεν είναι μόνο η τέχνη, συνδέεται με τον τρόπο ζωής, την πνευματική, την κοινωνική, την οικονομική, την πολιτιστική. Πολιτισμός είναι η εργασία του πατέρα και το σχολείο του παιδιού. Είναι το νοσοκομείο για όλους και η φροντίδα των ηλικιωμένων. Είναι η εξασφάλιση των ΑΜΕΑ και η διάβαση για τους ανάπηρους. Πολιτισμός είναι η δυνατότητα να απολαμβάνουν όλοι τα αγαθά της προόδου και της τεχνολογίας που έχει αποκτηθεί.Πολιτισμός είναι και τα έργα τέχνης που δημιουργούν οι καλλιτέχνες αλλά και η αξιοπρεπής ζωή των καλλιτεχνών. Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου και διαμορφώνονται οι συνειδήσεις – παράγεται πολιτισμός!

περισσότερα
A Manual on Work and Happiness

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

16.01.2013

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II» που έχει ενταχθεί στα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας  2007 -2013 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από Εθνικούς Πόρους προτίθεται να αναθέσει σε ένα ελεύθερο εξειδικευμένο επαγγελματία  (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) την κατασκευή θεατρικού σκηνικού θεατρικής παραγωγής με τα εξής κριτήρια: α) της οικονομικότερης προσφοράς β) της τεχνικής ικανότητας και δεξιότητας.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Πλατφόρμα διαστάσεων 4μ * 4μ από αλουμίνιο και ξύλο που θα έχει τη δυνατότητα  να κρεμαστεί από τις τέσσερις γωνίες με μεταλλικά καλώδια ώστε να αιωρείται 50 εκ. περίπου από το πάτωμα της σκηνής του θεάτρου.

Η παραπάνω κατασκευή θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο έως τις 10/3/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους (μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές) σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή έως και την Τετάρτη 23/1/2013 και ώρα 14:00, στην έδρα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας  (Όθωνος Αμαλίας 6, Τ.Κ. 26223 Πάτρα) ή στο e-mail: sygklitiki@gmail.com. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της συμφερότερης προσφοράς  και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.500 € (πλέον ΦΠΑ).

Ο ανάδοχος του έργου θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. Στους όρους της σύμβασης θα περιλαμβάνεται αναλυτικά το έργο, η χρονική διάρκεια εκτέλεσης καθώς και η διαδικασία αποπληρωμής του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και το αντικείμενο του έργου διατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως 14:00 από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.  Αρμόδια  υπάλληλος: Συγκλητική Βλαχάκη τηλ . 2610623730

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αθηνά Πατρώνη