ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Δημήτρης Σιούτης

Ο Δημήτρης Σιούτης είναι απόφοιτος Κλασικής Φιλολογίας και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Θέατρο με εξειδίκευση στην Πρόσληψη του Αρχαίου Δράματος. Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια είτε ως διδάσκων είτε ως διευθυντικό στέλεχος συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στο χώρο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, διδάσκοντας λογοτεχνία, πολιτισμό, θέατρο. Παράλληλα, έχει αναπτύξει πολύχρονη δραστηριότητα στη διαχείριση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνητικών μελετών στα θεματικά πεδία του Πολιτισμού, της Γλώσσας, της Τέχνης, του Σχεδιασμού και Διοίκησης της Εκπαίδευσης.