ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Θεατρικό Εργαστήρι για Παιδιά και Εφήβους του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Πάτρας

Το θέατρο είναι μια μορφή γνώσης και οφείλει να είναι ένα μέσο για να αλλάξουμε την κοινωνία. Μπορεί να μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε το μέλλον αντί να το περιμένουμε παθητικά.

Augusto Boal

Το Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας ξεκινά τη λειτουργία του το 2012. Η ιδέα στην οποία στηρίχτηκε και συνεχίζει να αποτελεί ορόσημό του είναι η μετασχηματιστική παιδαγωγική. Μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους, να τα κατανοήσουν και να τα διαχειριστούν με σοφία. Ακόμη, μπορούν να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, την αυτογνωσία, την αυτοπεποίθηση, τον αυτοέλεγχο και τις  κοινωνικές τους δεξιότητες. Με εργαλείο το θέατρο για μια ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία, στόχος είναι η δημιουργία ενεργών πολιτών και θεατών!

Τμήματα από 2ετών με γονέα, 3 - 4ετών, 4 - 5ετών, 5 - 6ετών, 6 - 8ετών, 8 - 10ετών, 10- 12ετών, Έφηβοι Α΄ & Β΄ Γυμνασίου, Έφηβοι Γ΄ Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου, Έφηβοι Β΄- Γ΄ Λυκείου & Απόφοιτοι Λυκείου, Ενήλικες έως 30 ετών, Ενήλικες άνω των 30 ετών και Τμήμα Γονέων.