ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Διοικητικό Συμβούλιο

Δήμαρχος Πατρέων
Κωνσταντίνος Πελετίδης

Πρόεδρος
Πέτρος Βάης

Αντιπρόεδρος
Γιώργος Μαγιάκης

Τακτικά μέλη
Ανδριοπούλου Μαριάνα
Αναστασίου Μιχάλης
Λάζαρη Τζέλα
Σταματιάδου Μαριάνα
Μανωλοπούλου Αναστασία
Ντρίνιας Θεόδωρος
Ροϊλού - Παναγοδημητρακοπούλου Ιωάννα

Αναπληρωματικά μέλη
Γκέστα Ειρήνη
Πετρόπουλος Παναγιώτης
Νικολάου Μαίρη
Σκιαδάς Παναγιώτης
Τσαλαμιδά Αναστασία
Τζανάκου Σπυριδούλα
Παράμερος Γεώργιος
Μπάρλου Ευτυχία
Παπαγεωργίου Ιωάννα