20.05.2020

Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου. Πέτρος Βάης, πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Να μην είναι μια μέρα που προσποιούμαστε ότι τιμούμε για να εξιλεωθούμε για ό,τι καθημερινά «κακοποιούμε». Πολιτισμός δεν είναι μόνο η τέχνη, συνδέεται με τον τρόπο ζωής, την πνευματική, την κοινωνική, την οικονομική, την πολιτιστική. Πολιτισμός είναι η εργασία του πατέρα και το σχολείο του παιδιού. Είναι το νοσοκομείο για όλους και η φροντίδα των ηλικιωμένων. Είναι η εξασφάλιση των ΑΜΕΑ και η διάβαση για τους ανάπηρους. Πολιτισμός είναι η δυνατότητα να απολαμβάνουν όλοι τα αγαθά της προόδου και της τεχνολογίας που έχει αποκτηθεί.Πολιτισμός είναι και τα έργα τέχνης που δημιουργούν οι καλλιτέχνες αλλά και η αξιοπρεπής ζωή των καλλιτεχνών. Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου και διαμορφώνονται οι συνειδήσεις – παράγεται πολιτισμός!

περισσότερα
A Manual on Work and Happiness

Πρόγραμμα Εργαζομένων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

11.02.2021

Δευτέρα: Γραμματεία (1 άτομο)  – Διεύθυνση παραγωγής (1 άτομο)-Λογιστήριο (1 άτομο)  – Ταμείο  (1 άτομο) - Καθαριότητα (1άτομο)  

Τρίτη: Γραμματεία (1 άτομο) - Γραφείο εκπαιδευτικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (1άτομο) – Γραφείο Τύπου (1άτομο)  Καθαριότητα (1άτομο)  

Τετάρτη: Γραμματεία (1 άτομο)  - Γραφείο Τύπου (1 άτομο) Γραμματεία Δραματικής Σχολής (1άτομο) - Γραφείο εκπαιδευτικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (1άτομο) - Καθαριότητα (1άτομο)  

Πέμπτη : Γραμματεία (1 άτομο)  – Λογιστήριο (1 άτομο)  – Ταμείο  (1 άτομο)– Καθαριότητα (1άτομο)  

Παρασκευή: Γραμματεία (1 άτομο)  - Διεύθυνση Παραγωγής (1άτομο) Γραμματεία Δραματικής Σχολής (1άτομο) Καθαριότητα (1άτομο)  

Ωράρια:
Καθαριότητα: 07:00 – 15:00 
Γραμματεία: 08:00 – 16:00
Γραμματεία Δραματικής Σχολής: 08:00 – 16:00
Λογιστήριο: 09:00 – 17:00
Ταμείο: 09:00 – 17:00
Γραφείο Τύπου: 09:00 – 17:00
Γραφείο εκπαιδευτικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων: 09:00 – 17:00
Διεύθυνση Παραγωγής: 09:00 – 17:00