ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Η Απαγωγή από το Σεράι

Μουσική: Wolfgang Amadeus Mozart- Λιμπρέτο: Johann Gottlieb Stephanie

04.5.2018