ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Εισήγηση προέδρου ΔΣ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας Πέτρου Βάη

14.2.2023