20.05.2020

Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου. Πέτρος Βάης, πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Να μην είναι μια μέρα που προσποιούμαστε ότι τιμούμε για να εξιλεωθούμε για ό,τι καθημερινά «κακοποιούμε». Πολιτισμός δεν είναι μόνο η τέχνη, συνδέεται με τον τρόπο ζωής, την πνευματική, την κοινωνική, την οικονομική, την πολιτιστική. Πολιτισμός είναι η εργασία του πατέρα και το σχολείο του παιδιού. Είναι το νοσοκομείο για όλους και η φροντίδα των ηλικιωμένων. Είναι η εξασφάλιση των ΑΜΕΑ και η διάβαση για τους ανάπηρους. Πολιτισμός είναι η δυνατότητα να απολαμβάνουν όλοι τα αγαθά της προόδου και της τεχνολογίας που έχει αποκτηθεί.Πολιτισμός είναι και τα έργα τέχνης που δημιουργούν οι καλλιτέχνες αλλά και η αξιοπρεπής ζωή των καλλιτεχνών. Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου και διαμορφώνονται οι συνειδήσεις – παράγεται πολιτισμός!

περισσότερα
A Manual on Work and Happiness

NEA

 • 16.03.2021

  Πρόγραμμα εργασίας τεχνικών θεάτρου από 16 έως 22 Μαρτίου 2021

  ΤΡΙΤΗ 16/3/2021

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
  ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.00-15.30
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 9.00-15.30
  ΦΩΤΙΣΤΗΣ 11.00-17.30
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΥΠ. COVID 9.30-17.30
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.00-15.30
  ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 11.00-17.30
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 11.00-17.30
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
  ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.30-17.30

  ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30


  περισσότερα
 • 10.03.2021

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Ψηφιοποίηση και ανάδειξη πολιτισμικού πλούτου του βεστιαρίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

  Aρ.πρωτ.:300
  10/3/2021
  Προϋπολογισμός:
  15.000 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
  Ημερομηνία Λήξης Προσφορών :
  26/3/2021- 12:00


  Σας γνωρίζουμε ότι το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση έργου , για την υπηρεσία «Ψηφιοποίηση και ανάδειξη πολιτισμικού πλούτου του βεστιαρίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας» προϋπολογισμού ύψους 15.000 € (μη υπολογισμένου ΦΠΑ 24%).
  Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται ανώτατη περίοδος 6 μηνών από την ημέρα ανάθεσης της σύμβασης.
  Η παρούσα πρόσκληση αφορά το έργο ψηφιοποίησης περίπου 50 κουστουμιών του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.
  Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
  Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σύμφωνα με τα αμέσως παρακάτω σε κλειστό φάκελο έως τις 26/3/2021 και ώρα 12:00 π.μ. στο πρωτόκολλο του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας (Όθωνος Αμαλίας 6), με συνημμένη αίτηση ή επιστολή εντός αυτού τρεις υποφακέλους ενσφράγιστους εκ των οποίων ο πρώτος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο δεύτερος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τρίτος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

  περισσότερα
 • 10.03.2021

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Σχεδιασμός νέου εικαστικού, συντήρηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

  Aρ.πρωτ.:299
  10/3/2021
  Προϋπολογισμός:
  5.500 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
  Ημερομηνία Λήξης Προσφορών :
  26/3/2021- 12:00

  Σας γνωρίζουμε ότι το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση έργου , για την υπηρεσία «Σχεδιασμός νέου εικαστικού, συντήρηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας»
  Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται ανώτατη περίοδος 2 μηνών από την ημέρα ανάθεσης της σύμβασης, για το τμήμα συντήρησης και αναβάθμισης και έως 31/12/2022 για το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
  Η παρούσα πρόσκληση αφορά το έργο συντήρησης, αναβάθμισης και τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
  Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
  Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας ,σύμφωνα με τα αμέσως παρακάτω, σε κλειστό φάκελο έως 26/3/2021και ώρα 12:00 π.μ. στο πρωτόκολλο του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας (Όθωνος Αμαλίας 6, Πάτρα), με συνημμένη αίτηση ή επιστολή εντός αυτού τρεις υποφακέλους ενσφράγιστους εκ των οποίων ο πρώτος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο δεύτερος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τρίτος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

  περισσότερα
 • 07.03.2021

  Πρόγραμμα εργαζομένων θεάτρου

  Δευτέρα: Γραμματεία (1 άτομο) – Διεύθυνση παραγωγής (1 άτομο)-Λογιστήριο (1 άτομο) – Ταμείο (1 άτομο) - Καθαριότητα (1άτομο)

  Τρίτη: Γραμματεία (1 άτομο) - Γραφείο εκπαιδευτικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (1άτομο) – Γραφείο Τύπου (1άτομο) Καθαριότητα (1άτομο)

  Τετάρτη: Γραμματεία (1 άτομο) - Γραφείο Τύπου (1 άτομο) Γραμματεία Δραματικής Σχολής (1άτομο) - Γραφείο εκπαιδευτικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (1άτομο) - Καθαριότητα (1άτομο)

  Πέμπτη : Γραμματεία (1 άτομο) – Λογιστήριο (1 άτομο) – Ταμείο (1 άτομο)– Καθαριότητα (1άτομο)

  Παρασκευή: Γραμματεία (1 άτομο) - Διεύθυνση Παραγωγής (1άτομο) Γραμματεία Δραματικής Σχολής (1άτομο) Καθαριότητα (1άτομο)

  περισσότερα
 • 07.03.2021

  Πρόγραμμα εργασίας τεχνικών θεάτρου έως 13 Μαρτίου 2021

  ΤΡΙΤΗ 9/3/2021

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
  ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.00-15.30
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 9.00-15.30
  ΦΩΤΙΣΤΗΣ 11.00-17.30
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΥΠ. COVID 9.30-17.30
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.00-15.30


  ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 11.00-17.30
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 11.00-17.30
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
  ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.30-17.30

  ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30
  περισσότερα
 • 03.03.2021

  Μας κλείσαν τη σχολή, κάνουμε το δρόμο μας σκηνή-Σωματείο Σπουδαστών Δραματικής Σχολής ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

  Η καραντίνα μας έχει κάνει όλους μάρτυρες σε μια συνθήκη, κατά την οποία αναδεικνύονται τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα στον καλλιτεχνικό τομέα. Από αυτήν δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί, φυσικά, και η καλλιτεχνική εκπαίδευση. Έχει, ήδη, συμπληρωθεί ένας ολόκληρος χρόνος με τις σχολές μας κλειστές. Ένα χρόνο τώρα γίναμε σπουδαστές εξ αποστάσεως, παρατηρητές, ακροατές, θεατές της ζωντανής διαδικασίας των σπουδών μας. Τους τελευταίους δύο μήνες έχουμε επιλέξει να απέχουμε από την τηλεκπαίδευση των πρακτικών μαθημάτων (υποκριτική, κίνηση, αγωγή λόγου, κλπ.), διότι η φύση των μαθημάτων αυτών είναι αμιγώς βιωματική.
  Με βάση την κυβερνητική απόφαση Φ.Ε.Κ. 4899/Β/06.11.2020, άρθρο 1, έκτακτο μέτρο 15, σύμφωνα με την οποία επιτρέπονται οι πρόβες, τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα και οι ηχογραφήσεις, και το γεγονός ότι οι σπουδές μας έχουν πανομοιότυπο χαρακτήρα, έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο υπαγόμαστε, να συμπεριληφθούμε σε αυτό το πλαίσιο, με το τελευταίο να εθελοτυφλεί.


  περισσότερα
 • 01.03.2021

  Πρόγραμμα εργασίας τεχνικών θεάτρου από 2 έως 8 Μαρτίου 2021

  ΤΡΙΤΗ 2/3/2021
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
  ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.30-17.30
  ΦΩΤΙΣΤΗΣ 11.00-17.30
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΥΠ. COVID 9.30-17.30
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.00-15.30
  ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.00-15.30

  ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 9.00-15.30
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 11.00-17.30
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 9.00-15.30
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
  ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30

  περισσότερα
 • 21.02.2021

  Πρόγραμμα εργασίας τεχνικών θεάτρου

  ΠΕΜΠΤΗ 25/2/2021

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
  11.00-17.30 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
  11.00-17.30 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 9.00-15.30
  11.00-17.30 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30
  9.30-17.30 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.30-16.00
  11.00-17.30 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 9.00-15.30
  9.30-17.30 ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.00-15.30

  ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
  9.00-15.30 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 11.00-17.30
  9.00-15.30 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
  9.00-15.30 ΦΩΤΙΣΤΗΣ 11.00-17.30
  9.00-15.30 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 11.00-17.30


  περισσότερα
 • 18.02.2021

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ -ΑΡ.ΠΡΩΤ:235

  Aρ.πρωτ.:235
  19/2/2021
  «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας », με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ»
  Απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για την μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη .
  Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
  Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται το δυνατόν πιο κοντά στην έδρα του ΔΗΠΕΘΕ, Όθωνος-Αμαλίας 6, με εμβαδό περίπου 400 τ.μ., να είναι ισόγειο, δυνατότητα πρόσβασης φορτηγού ή αυτοκινήτου για είσοδο αυτοκινήτου και μεγάλων αντικειμένων, απόλυτα ελεγχόμενο και ανεξάρτητο, στεγανό από υγρασίες και εισροή υδάτων και να έχει ύδρευση, ηλεκτρική εγκατάσταση και τουαλέτα.
  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του Ενδιαφερόμενου με την ένδειξη «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Αποθήκης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας » και σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αναρτηθείσα πρόσκληση στην ιστοσελίδα https://www.dipethepatras.gr/ από σήμερα Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου έως και Παρασκευή 2 Απριλίου 2021, στις 12:00.
  Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης ορίζεται για επτά (7) έτη αρχόμενης από την ημερομηνία υπογραφής του οριστικού μισθωτηρίου συμφωνητικού. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί έως και τρία (3) επιπλέον έτη.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας https://www.dipethepatras.gr/.
  Πληροφορίες παρέχονται κατά τις ημέρες: Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 09:00 – 13:00, Διεύθυνση: Όθωνος Αμαλίας 6 τηλέφωνο: 2610623730 κ. Στέφου

  Πάτρα 19/02/2021
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Πάτρας

  Πέτρος Βάης

  περισσότερα
 • 14.02.2021

  Πρόγραμμα Τεχνικών Θεάτρου

  ΤΡΙΤΗ 16/2/2021
  ΑΠΟΛΛΩΝ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 9.00-15.30
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 9.00-15.30
  ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ 9.00-15.30
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ COVID 9.30-16.00
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 9.00-15.30
  ΗΧΗΤΙΚΟΣ 9.30-17.30

  ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΡΡΥ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 10.00-16.30
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ-ΥΠ.COVID 11.00-17.30
  περισσότερα
 • 11.02.2021

  Πρόγραμμα Εργαζομένων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

  Δευτέρα: Γραμματεία (1 άτομο) – Διεύθυνση Παραγωγής (1 άτομο) -Λογιστήριο (1 άτομο) – Ταμείο (1 άτομο) - Καθαριότητα (1άτομο)
  Τρίτη: Γραμματεία (1 άτομο) - Γραφείο εκπαιδευτικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (1άτομο) – Γραφείο Τύπου (1 άτομο) Καθαριότητα (1άτομο)
  Τετάρτη: Γραμματεία (1 άτομο) - Γραφείο Τύπου ( 1 άτομο) Γραμματεία Δραματικής Σχολής (1άτομο) - Γραφείο εκπαιδευτικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (1άτομο) - Καθαριότητα (1άτομο)
  Πέμπτη : Γραμματεία (1 άτομο) – Λογιστήριο (1 άτομο) – Ταμείο (1 άτομο)– Καθαριότητα (1άτομο)
  Παρασκευή: Γραμματεία (1 άτομο) - Διεύθυνση Παραγωγής (1άτομο) Γραμματεία Δραματικής Σχολής (1άτομο) Καθαριότητα (1άτομο)

  περισσότερα
 • 02.02.2021

  Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας εκφράζει την βαθιά του θλίψη για την απώλεια του σκηνοθέτη Βασίλη Νικολαΐδη

  Ο Βασίλης Νικολαΐδης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θεατρολογία στο Παρίσι, με ειδικό θέμα τη σκηνοθεσία όπερας.
  Από το 1991, συνεργάζεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή, από το 1992, με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και από το 2000, με το Εθνικό Θέατρο.
  Το 2010 συνεργάστηκε με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας σκηνοθετώντας το έργο του Τ. Ουίλιαμς "Λεωφορείον ο Πόθος" επί καλλιτεχνικής διεύθυνσης Γιάννη Βόγλη.

  περισσότερα
 • 01.02.2021

  Προκήρυξη για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας κ. Πέτρος Βάης, έχοντας υπόψη:

  • Την παρ. 2 της υπ’ αρίθμ. 23241/04.07.1989 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 539/10.07.1989) περί του σκοπού σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
  • Την παρ. 1 της υπ’ αρίθμ. 137727/16365/18.11.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 1861/29.11.2010) περί των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
  • Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 Α’).
  • Το ΦΕΚ εσωτερικής λειτουργίας της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ 1861/Β/29-11-2010
  • Το υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 2/655/ οικ30134/ 22-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Πρόσληψης προσωπικού στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα»
  • Την υπ’ αρίθμ. 3948/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/1994)
  • Τις διατάξεις των άρθρων 254-258 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
  • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α’/2017)
  • Την υπ’ αρίθμ. 42/2017 απόφαση ΔΣ περί τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
  • Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • Το υπ’ αρίθμ. Α.Π. : 84279/ 3 Δεκεμβρίου 2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./192/18758/2-12-2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄)περί έγκρισης πρόσληψης ενός ατόμου για την πλήρωση της θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή επί θητεία με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους
  • Την υπ' αριθμόν 83/15-1-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας.

  περισσότερα
 • 29.12.2020

  Την Πρωτοχρονιά η νέα διαδικτυακή προβολή από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

  Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας συνεχίζει την δωρεάν διαδικτυακή προβολή παραστάσεων με την παρουσίαση του έργου Πάτρα η Πόλη των Εργοστασίων, του Ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη σε σκηνοθεσία Φάνη Δίπλα, όπως ακριβώς παρουσιάστηκε για το θεατρικό κοινό, το Καλοκαίρι 2020, στην Πλατεία Γεωργίου.
  Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου NeTT- “Δίκτυο Θεάτρων για την αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και την ανάπτυξη του Αειφόρου Τουρισμού” (Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα Ιταλία 2014-2020.
  Η σύμπραξη της θεατρικής ομάδας Βιομηχανική με την Mosaic που είχαν αναλάβει την εκτέλεση της παραγωγής Πάτρα, η Πόλη των Εργοστασίων, του Ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη, φωτίζει πτυχές του παρελθόντος της πόλης συνδέοντάς τες με το παρόν της.
  Την βιντεοσκοπημένη παράσταση θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι φίλοι του θεάτρου από την Παρασκευή 1η Ιανουαρίου 2021 στις 10:00 έως την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, στη διεύθυνση:https://youtu.be/rjSCUx9_UNs

  περισσότερα
 • 23.12.2020

  "Πάτρα, η Πόλη των Eργοστασίων του Ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη" σε διαδικτυακή προβολή από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

  Πάτρα, η Πόλη των εργοστασίων του ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη
  σε διαδικτυακή προβολή από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

  Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας παρουσιάζει διαδικτυακά την παράσταση Πάτρα η Πόλη των Εργοστασίων, του Ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου NeTT- “Δίκτυο Θεάτρων για την αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και την ανάπτυξη του Αειφόρου Τουρισμού” (Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα Ιταλία 2014-2020.
  Η σύμπραξη της θεατρικής ομάδας Βιομηχανική με την Mosaic που είχαν αναλάβει την εκτέλεση της παραγωγής Πάτρα, η Πόλη των Εργοστασίων, του Ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη, σε σκηνοθεσία Φάνη Δίπλα, φωτίζει πτυχές του παρελθόντος της πόλης συνδέοντάς τες με το παρόν της.
  Το βίντεο που προηγήθηκε της παράστασης και παρακολούθησαν σε διαδικτυακή προβολή οι Ιταλοί εταίροι του προγράμματος, θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι φίλοι του θεάτρου στη διεύθυνση:
  https://youtu.be/IrRDJt8sRec

  περισσότερα
 • 23.11.2020

  Τελική εκδήλωση του έργου NeTT του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020

  Πραγματοποιήθηκε σήμερα (Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020) η τελευταία συνάντηση του έργου NeTT που διοργάνωσε διαδικτυακά το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
  Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων και συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στο κλείσιμο του έργου.
  Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η Τελική Εκδήλωση του NeTT. Χαιρετισμούς εκ μέρους του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας απηύθυναν οι κ.κ. Πέτρος Βάης πρόεδρος Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και Γιώργος Μαγιάκης αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους των εταίρων οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, ενώ προβλήθηκε και σχετικό βίντεο. Συμμετείχε και ο συντονιστής της κοινής γραμματείας του προγράμματος INTERREG Ελλάδα -Ιταλία κ. Gianfranco Gadaleta, ο οποίος, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τ' αποτελέσματα και την καλή συνεργασία του εταιρικού σχήματος.
  Η εκδήλωσε έκλεισε με την ευχή όλων για νέα σχέδια κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.
  Υπενθυμίζουμε ότι το έργο ΝΕΤΤ χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GR-IT 2014-2020.
  Το βίντεο δράσεων του προγράμματος:
  https://www.youtube.com/watch?v=tOe6u0AXdWk

  περισσότερα
 • 23.11.2020

  Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, υπέγραψε με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφ. Δυτικής Ελλάδας, την προγραμματική σύμβαση που αφορά το μεγάλο έργο της αποκατάστασης του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων

  Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, υπέγραψε με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά από τηλεδιάσκεψη, την προγραμματική σύμβαση που αφορά στο μεγάλο έργο της αποκατάστασης του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων», ενός από τα χαρακτηριστικά μνημεία της Πάτρας.
  Η αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Θεάτρου «Απόλλων» ήταν μεταξύ των έργων που ιεράρχησε η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μόλις ανέλαβε την διοίκηση του Δήμου. Ο Δήμαρχος, Κώστας Πελετίδης, μάλιστα, στις 19 Δεκέμβρη 2016 είχε αποστείλει επιστολή για το θέμα στην τότε Υπουργό Πολιτισμού.
  Το έργο εντάχθηκε στο σχέδιο για την Β.Α.Α. (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη) του Δήμου Πατρέων τον Ιανουάριο του 2017.

  περισσότερα
 • 23.11.2020

  Τελική Συνδιάσκεψη (Final Conference) του έργου NeTT

  Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας διοργανώνει την Τελική Συνδιάσκεψη (Final Conference) του έργου NeTT (Network of theatres for the valorization of cultural and natural heritage) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GR-IT 2014-2020 την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00.
  Η Τελική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εταίρων, καθώς και των κ.κ. . Gianfranco Gadaleta (Coordinator of the JS) και Francesco Basile (Project Officer).

  περισσότερα
 • 23.11.2020

  Κρατήστε την ημερομηνία!

  ⏰ Στις 24 Νοεμβρίου στις 10:00 πμ (IT) / 11:00 πμ (GR) Οι συνεργάτες του έργου NETT θα συμμετάσχουν σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο περιφερειακής κατευθυντήριας γραμμής μέσω πλατφόρμας zoom.
  Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα δοθούν οι εξής ομιλίες:
  10.00 Ευχές σε όλους τους Συνεργάτες
  10.10 Παρουσίαση κατευθυντήριων γραμμών ΤΠΠ και Επιμελητήριο Αχαΐας
  11.20 Ρομπέρτο Ρίκο - Περιφέρεια Απουλίας
  11.30 Παρουσίαση Ψηφιακή Πλατφόρμα από την Labinfsistemi
  11.45 Χαιρετίσματα και συμπέρασμα

  περισσότερα
 • 10.11.2020

  Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το ΔΙΗΜΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ - NeTT στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020/ 6 & 7 Νοεμβρίου 2020

  Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας, το Teatro Pubblico Pugliese, η όπερα Petruzzeli, η Ένωση Θεάτρων της περιφέρειας της Απουλίας, το Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας και το Επιμελητήριο Αχαΐας διοργάνωσαν με επιτυχία ένα Διήμερο Διαδικτυακό Φεστιβάλ στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2020, στο πλαίσιο του έργου NeTT (Network of theatres for the valorization of cultural and natural heritage) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GR-IT 2014-2020.

  περισσότερα
 • 03.11.2020

  ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ»

  Εύλογο είναι να υπάρχουν και ερωτήματα για την αναγκαιότητα αναβολής της θεατρικής παράστασης της κεντρικής σκηνής που ομόφωνα αποφάσισε το ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ τη Δευτέρα 3 Νοέμβρη.
  Σήμερα, οι ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα και τον καθολικό περιορισμό δραστηριοτήτων, απαντούν στα ερωτήματα. Το ΔΣ, με υπευθυνότητα και σύνεση, εκτίμησε τα δεδομένα των ημερών και πήρε απόφαση που προστατεύει όλους τους συνεργαζόμενους με το θέατρο και αποκλείει τους κινδύνους για τη λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕ.

  περισσότερα
 • 03.11.2020

  ΔΙΗΜΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ - NeTT στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 6 & 7 Νοεμβρίου 2020

  Tο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας, το Teatro Pubblico Pugliese, η όπερα Petruzzeli, η Ένωση Θεάτρων της περιφέρειας της Απουλίας, το Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας και το Επιμελητήριο Αχαΐας σας προσκαλούν στο Διήμερο Διαδικτυακό Φεστιβάλ που διοργανώνουν στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2020, στο πλαίσιο του έργου NeTT (Network of theatres for the valorization of cultural and natural heritage) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GR-IT Ελλάδα – Ιταλία.

  • Συνδεθείτε στις 6 Νοεμβρίου 2020 στις 11π.μ. στη σελίδα του Interreg/NeTT στο Facebook https://www.facebook.com/interreg.nett/ για να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις των Ιταλικών παραστάσεων που δημιουργήθηκαν για το έργο σε απευθείας μετάδοση.

  • Συνδεθείτε στις 7 Νοεμβρίου 2020 στις 5μ.μ. στη σελίδα του Interreg/NeTT στο Facebook https://www.facebook.com/interreg.nett/ για να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις και τα βίντεο των παραστάσεων που δημιούργησαν τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και Κέρκυρας, καθώς και τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αχαϊας στο έργο NeTT σε απευθείας μετάδοση.


  περισσότερα
 • 03.11.2020

  Οι Καλόπιστοι Θεατρίνοι του Μαριβώ -Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, 7 και 8 Νοεμβρίου 2020

  Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας παρουσιάζει την παράσταση «οι Καλόπιστοι Θεατρίνοι» του Μαριβώ, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου NeTT- “Δίκτυο Θεάτρων για την αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και την ανάπτυξη του Αειφόρου Τουρισμού” (Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα Ιταλία 2014-2020.
  Το μονόπρακτο θεατρικό έργο του Pierre Carlet de Marivaux «Καλόπιστοι Θεατρίνοι», το τελευταίο του σημαντικού Γάλλου συγγραφέα του 18ου αιώνα, συμπυκνώνει τις ιδέες του για τη σχέση θεάτρου και ζωής .
  Στο σπίτι μιας αστής κυρίας που δεν αγαπά το θέατρο, δύο ζευγάρια υπηρετών ετοιμάζουν μιαν ερασιτεχνική παράσταση, με υλικό την ίδια τη ζωή τους. Η «γενική πρόβα» τους, γίνεται αφορμή να ξεκινήσει μια άλλη παράσταση, εκείνη της ζωής, με ήρωες τους ίδιους καθώς αλλά και τους κυρίους του σπιτιού.
  Με αυτή τη μικρή «κωμωδία μέσα σε μια μικρή κωμωδία», που ο ίδιος ο Μαριβώ δεν πρόλαβε να δει ποτέ επί σκηνής, η σοβαροφάνεια χτυπιέται ανελέητα, γίνεται η ίδια το υλικό κωμωδίας.
  Ταυτότητα παράστασης:

  περισσότερα
 • 29.10.2020

  Εικαστική εγκατάσταση Νήματα Μνήμης -Στο παλαιό εργοστάσιο της «Πειραϊκής Πατραϊκής» στην Πάτρα

  Την εικαστική εγκατάσταση Νήματα μνήμης παρουσιάζει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας σε χώρο του παλαιού εργοστασίου της «Πειραϊκής Πατραϊκής» στην Πάτρα.
  H εγκατάσταση υλοποιείται με την επιμέλεια του «MOSAIC // Πολιτισμός και Δημιουργικότητα» και της θεατρικής ομάδας «Βιομηχανική». Αποτελεί μέρος της παραγωγής «Πάτρα η Πόλη των Εργοστασίων, του Ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη» η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου NeTT («Δίκτυο Θεάτρων για την αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και την ανάπτυξη του Αειφόρου Τουρισμού») του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα Ιταλία 2014-2020.
  Η εικαστικός Δανάη Στράτου δημιούργησε μια εγκατάσταση που επανα-κατοικεί τα Κλωστήρια Β, έναν απ’ τους κεντρικούς χώρους παραγωγής του εργοστασίου, αποτυπώνοντας τα «ίχνη» των μηχανημάτων που υπήρχαν όταν αυτό λειτουργούσε.

  περισσότερα
 • 29.10.2020

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

  Με βάση την Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΣΠ/566095/3243/13-10-2020, το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ λειτουργεί με τον εξής αριθμό θεατών και τα ακόλουθα μέτρα:
   Για το επίπεδο 1, πράσινο και το 65%, με 155 θεατές
   Για το επίπεδο 2, κίτρινο και το 50%, με 119 θεατές
   Για το επίπεδο 3, πορτοκαλί και το 30%, με 72 θεατές
  ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ
   Οι θεατές υποχρεούνται να τηρούν τις κατευθύνσεις ασφαλών θεαμάτων που έχουν θεσπιστεί και έχει ανακοινώσει και το θέατρο.
   Οι θεατές παίρνουν τη θέση τους με το ηλεκτρονικό εισιτήριο που εξασφαλίζουν από την ιστοσελίδα https://www.ticketservices.gr ηλεκτρονικά (μπορούν να πάρουν πληροφορίες από το ταμείο του θεάτρου τις καθορισμένες ώρες λειτουργίας, 10.00-13.00 και 18.00-21.00). Η επίδειξη της κράτησης σε έντυπο ή σε κινητό γίνεται ηλεκτρονικά στην είσοδο του θεάτρου. Δεν γίνεται εκτύπωση εισιτηρίων από το ταμείο.
   Κρατήσεις θέσεων δεν γίνονται. Θέσεις προσκεκλημένων δίνονται έγκαιρα στον ταμία.
   Επιστροφές εισιτηρίων δεν πραγματοποιούνται παρά μόνον σε περίπτωση που η παράσταση ακυρωθεί με ευθύνη του θεάτρου.

  περισσότερα
 • 26.10.2020

  ΑΚΡΟΑΣΗ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

  Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας, συνεχίζοντας την προσπάθεια στήριξης του καλλιτεχνικού δυναμικού της πόλης και λόγω των μέτρων της πανδημίας, καλεί σε ακρόαση για την επερχόμενη θεατρική παραγωγή Υπηρέτης δύο αφεντάδων σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις τους επαγγελματίες ηθοποιούς σκηνικής ηλικίας 20-40 ετών που διαμένουν και δημιουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας καθώς και τους απόφοιτους της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

  Οι ενδιαφερόμενοι-ες ηθοποιοί πρέπει να αποστείλουν έως και την Πέμπτη 29/10 και ώρα 14:00, ηλεκτρονικά στο e-mail theat-pat@otenet.gr με θέμα «ΑΚΡΟΑΣΗ» το βιογραφικό τους σημείωμα με ενσωματωμένη μία πρόσφατη φωτογραφία. Στο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αναφέρεται η αναγνωρισμένη από το κράτος Δραματική Σχολή που αποφοίτησαν, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνσή τους για να ειδοποιηθούν για την μέρα και ώρα συμμετοχής τους στην ακρόαση.

  Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29/10 από τις 17:30, την Παρασκευή 30/10 από τις 11:00 και το Σάββατο 31/10 από τις 12:00 στον Εκπαιδευτικό Χώρο Μπάρρυ (Όθωνος Αμαλίας 6, Πάτρα).
  Οι ηθοποιοί που θα προσέλθουν στην ακρόαση, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τυπωμένο το βιογραφικό τους σημείωμα και τη φωτογραφία.

  περισσότερα
 • 25.10.2020

  Δεν είμαστε κουραμπιέδες!

  Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας παρουσιάζει την stand-up κωμωδία "Δεν είμαστε κουραμπιέδες!" σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις στις 2 & 3 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων.

  περισσότερα
 • 24.10.2020

  «Πυρκαγιές» του Ουαζντί Μουαουάντ της θεατρικής Ομάδας «Από κοινού» της Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας

  Δύο νέα παιδιά, εκτελώντας την αινιγματική διαθήκη της μάνας τους, διανύουν ένα οδυνηρό ταξίδι στην Ανατολή, αφήνοντας την βολεμένη τους ζωή στην καπιταλιστική Δύση, για να ανακαλύψουν την αλήθεια που θα τα ανατρέψει όλα.

  περισσότερα
 • 28.09.2020

  Με την τούμπα του Γιάννη Ζουγανέλη

  Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας Πέτρος Βάης επισκέφθηκε τις Αιγές Αιγιαλείας την Κυριακή 27 Σεπτέμβρη, κατόπιν πρόσκλησης του ΔΣ του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγών «Βλωβοκάς» ο Βράχος και της οικογένειας του τουμπίστα Γιάννη Ζουγανέλη.
  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι που έζησε ο Γιάννης Ζουγανέλης, στην πλούσια βιβλιοθήκη του και στον χώρο μελέτης και εργασίας του, με την παρουσία του γιου του Ανδρέα Ζουγανέλη και της συζύγου του.
  Ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας σημειώνει χαρακτηριστικά «ξεναγηθήκαμε στον χώρο, αγγίξαμε την τούμπα του Γιάννη Ζουγανέλη, το πιάνο του, ακούσαμε τη φωνή του, είδαμε τα γραπτά του, σταθήκαμε σε κάθε συλλογή βιβλίων, για την ιστορία, το θέατρο, τη λογοτεχνία, ξεφυλλίσαμε με σεβασμό ανεκτίμητες παλιές εκδόσεις προσεκτικά φυλαγμένες, γνωρίσαμε λεπτομέρειες από τη ζωή, το έργο, τις διακρίσεις του κορυφαίου τουμπίστα. Ένα πραγματικό μουσείο, άγνωστο όμως ακόμα και στην γύρω περιοχή».

  περισσότερα
 • 23.09.2020

  Πάτρα, η Πόλη των Εργοστασίων, του Ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη- 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Γεωργίου της Πάτρας

  Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας παρουσιάζει την παράσταση "Πάτρα η Πόλη των Εργοστασίων, του Ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη" η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου NeTT- “Δίκτυο Θεάτρων για την αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και την ανάπτυξη του Αειφόρου Τουρισμού” (Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism)  του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα Ιταλία 2014-2020. 
  Η σύμπραξη της θεατρικής ομάδας Βιομηχανική με την Mosaic που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της παραγωγής Πάτρα, η πόλη των εργοστασίων, του ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη, φιλοδοξεί να φωτίσει πτυχές του παρελθόντος της πόλης συνδέοντάς τες με το παρόν της.
  Η πορεία της πόλης στο χρόνο, η οικονομική και η επαγγελματική δραστηριότητα των κατοίκων, η ενσωμάτωση των προσφύγων στον ιστό της πόλης, η ακμή και η παρακμή της βιομηχανίας, το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, η όπερα, το καρναβάλι, το ρεμπέτικο τραγούδι, ο καραγκιόζης και το αποτύπωμα που άφησαν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης.
  Αληθινές ιστορίες μπλέκονται με αφηγήσεις λογοτεχνών, ιστορικά στοιχεία και επιστημονικά τεκμήρια των ερευνητών της ομάδας έργου σε μία παράσταση που αξιοποιεί τις τεχνικές του θεάτρου-ντοκουμέντο και της περφόρμανς.
  Η παράσταση θα περιλαμβάνει video mapping, παράσταση Καραγκιόζη και θραύσματα της ρεμπέτικης παράδοσης των προσφύγων της Πάτρας με επίκεντρο το θέατρο Απόλλων. Με σκηνικό την πρόσοψη του θεάτρου «Απόλλων» αλλά και τον ανοιχτό χώρο της πλατείας Γεωργίου, θα έρθουν σε αντιπαράθεση αλλά και θα συντεθούν η αστική με τη λαϊκή κουλτούρα φτιάχνοντας το ετερόκλητο ψηφιδωτό της πόλης.
  Σε συνέχεια της περφόρμανς, στο παλιό εργοστάσιο της Πειραϊκής – Πατραϊκής, θα παρουσιαστεί το οπτικοακουστικο έργο «Νήματα Μνήμης». 

  περισσότερα

escort beylikdüzü escort escort izmir izmir escort سایت شرط بندی | کازینو آنلاین انفجار Canlı bahis Canlı casino